FRACTIONAL FLOW

SPU, NOEN BETRAKTNINGER NOVEMBER 2011

leave a comment »

Figur 5: Diagrammet ovenfor viser hvordan splitten i råoljeekvivalenter for ”SPU Lager”, opptjent overskudd for oljeselskapene, investeringer og kostnader samt uttak for handlingsregelen ville utviklet seg fra 2002 og med en prognose for 2011.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: Content is protected !!