FRACTIONAL FLOW

Posts Tagged ‘Eagle Ford

World Crude Oil Production and the Oil Price

In April 2012 I published this post about World Crude Oil Production and the Oil Price (in Norwegian) which was an attempt to describe the developments in the sources of crude oils (including condensates), tranches of total life cycle costs (that is [CAPEX {inclusive returns} + OPEX] per barrel  of oil) and something about the drivers for the formation of the oil price.

Rereading the post and as time passed, I learnt more and therefore thought it appropriate to revisit and update the post as it in my opinion contains some topics from what I have observed, learned and discussed that have been given poor attention and appears poorly understood.

I will continue to pound the message that oil prices are also subject to the reality of;

  • “Demand is what the consumers can pay for!”

Figure 1: The chart above shows the developments in the oil price [Brent spot] and the time of central banks’ announcements/deployments of available tools to support the global financial markets which the economy heavily relies upon. The financial system is virtual and thus highly responsive. The chart suggests causation between FED policies and movements to the oil price.

Figure 1: The chart above shows the developments in the oil price [Brent spot] and the time of central banks’ announcements/deployments of available tools to support the global financial markets which the economy heavily relies upon. The financial system is virtual and thus highly responsive.
The chart suggests causation between FED policies and movements to the oil price.

The four big central banks, BoE, BoJ, ECB and the Fed expanded their balance sheets with $6 – 7 Trillion following the Lehman collapse in the fall of 2008. These liquidity injections are about to end.

Since 2008 most of the advanced economies’ credit expansions originated from the central banks, the lenders of last resort. Central banks are collateral constrained.

The consensus about the oil price collapse during the recent weeks is attributed to waning global demand and growth in  supplies.

All eyes are now on OPEC.

  • Any forecasts of oil (and gas) demand/supplies and oil price trajectories are NOT very helpful if they do not incorporate forecasts for changes to total global credit/debt, interest rates and developments to consumers’/societies’ affordability.

For more than a decade, I have carefully studied the forecasts (and been involved in numerous fruitful [private] discussions) from authoritative sources like the Energy Information Administration (EIA) and the International Energy Agency (IEA) including the annual outlooks from several of the major oil companies and I did NOT find that any of these takes into consideration changes to global credit/debt [growth/deleveraging], levels of total global credit/debt and interest rates.

Read the rest of this entry »

TIGHT OIL AND OIL SAND VERSUS SMALL DEEP WATER DEVELOPMENTS, SOME OBSERVATIONS

This post which is based on results from earlier research and analytic work posted on The Oil Drum, Fractional Flow and not least in recent (private) discussions with other international acknowledged experts present some facts and observations about developments of tight oil (which to some extent also applies to oil sands) versus small deep water discoveries*.

*Small deep water discoveries are here meant discoveries with Estimated Ultimate Recovery (EUR) below 100 Million Barrels of Oil Equivalents (MBOE).

Figure 1: Chart above shows relative developments in annualized yield curves (lh scale) of oil for so-called elephants (Norwegian deep water discoveries estimated to hold ultimate recoverable reserves (EUR) above 1,000 million barrels with crude oil [red lines]). Small discoveries (Norwegian deep water discoveries estimated to hold ultimate recoverable reserves (EUR) below 100 million barrels with crude oil, [green lines]). The reference tight oil well for Bakken [violet lines]. The cumulative versus time is plotted against the rh scale.  Note also the short high flow life cycles of small deep water developments and tight oil.

Figure 1: Chart above shows relative developments in annualized yield curves (lh scale) of oil for so-called elephants (Norwegian deep water discoveries estimated to hold ultimate recoverable reserves (EUR) above 1,000 million barrels with crude oil [red lines]).
Small discoveries (Norwegian deep water discoveries estimated to hold ultimate recoverable reserves (EUR) below 100 million barrels with crude oil, [green lines]).
The reference tight oil well for Bakken [violet lines].
The cumulative versus time is plotted against the rh scale.
Note also the short high flow life cycles of small deep water developments and tight oil.

One big takeaway from the chart above is that both developed small deep water discoveries and tight oil wells have steep decline rates and short high flow life cycles. These are now the major sources that offset declines from the bigger, heavily depleted legacy fields (with long productive life cycles) and provide any growth in global oil supplies.

Read the rest of this entry »

VERDENS OLJEFORSYNING, EN OPPDATERING DESEMBER 2012

Dette innlegget er en oppdatering på utviklingen i verdens forsyning av energi i væskeform per august 2012 slik dette er rapportert av EIA. I presentasjonen er verden delt inn i fire økonomiske grupper; OECD, Russland, OPEC og resten av verden (ROW; Rest Of World).

Fortsatt mener jeg den globale forsyningen av råolje har potensial for å vokse med 1,0 – 1,5 Mb/d (Mb/d; Millioner fat per dag) gjennom 2013 drevet av responsen til en strukturelt høyere oljepris. Forsyningen er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer (Bakken og Eagle Ford i USA) bitumen i Canada, tilbakevending av produksjon i Libya og potensial for vekst fra Irak. Fra 2013 vil Manifa i Saudi Arabia ha potensial til å levere 0,9 Mb/d. Inkludert i forsyningsveksten vil være en normalisering av produksjonen fra Sudan der utvinningen siste året har blitt redusert med 0,4 Mb/d.

Dette skjer mens forbruket i OECD faller med bakgrunn i svakere økonomisk aktivitet og det kommer motstridende oppfatninger om størrelsen på den videre økonomiske veksten for India og Kina.

VERDENS OLJEFORSYNING

FIG01WORLDLIQUIDSSUPPLYAUG2012

Figur 01; Diagrammet ovenfor viser utviklingen i verdens forsyning av råolje og kondensat (grønne kolonner), NGPL (Natural Gas Plant Liquids; etan, propan, butan (lys blå kolonner)), annen energi i væskeform (etanol, biodiesel etc. (røde kolonner)) og volumøkninger fra raffinering (refinery gains; gule kolonner) har utviklet seg fra januar 2001 til august 2012. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Dataene fra EIA viser nå en vekst i forsyningen av råolje og kondensat og denne veksten er drevet av vekst i utvinningen av olje fra skifer, bitumen og etter hvert fra funn som krever en høy pris for å gi lønnsomhet.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Tuesday, 4 December, 2012 at 20:05

ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 2 av 2

I denne andre delen om utvinning av olje fra skifer i Bakken formasjonen i Nord Dakota vil jeg presentere resultatene fra de statistiske analysene av brønnene som ble studert. Videre lønnsomhetsvurderinger for ”gjennomsnittsbrønnen” slik historiske utvinningsdata fra North Dakota Industrial Commission definerte denne.

Figur 01: Figuren ovenfor er hentet fra ”Through the Looking-Glass” av den engelske forfatteren Charles Lutwidge Dodgson (kanskje bedre kjent under sitt psevdonym Lewis Carrol) som var forfatter, matematiker og logiker.
At the top of the hill, the Red Queen begins to run, faster and faster. Alice runs after the Red Queen, but is further perplexed to find that neither one seems to be moving. When they stop running, they are in exactly the same place. Alice remarks on this, to which the Red Queen responds: “Now, here, you see, it takes all the running you can do to keep in the same place”.

Etter presentasjoner og diskusjoner av resultatene fra studien synes nå en passende metafor for den videre utviklingen i skiferutvinning å være godt representert ved ”The Red Queen” (fra eventyret ”Through the Looking-Glass”) som hele tiden måtte løpe fortere og fortere for å kunne stå stille.

Dette for å beskrive hvorfor teknologi og/eller pris ikke kan overvinne det uunngåelige faktumet at funnstørrelser og brønnproduktivitet faller i de fleste basseng enten dette gjelder skifer eller andre petroleumsbasseng.

Sagt på en annen måte; utvinning av olje og gass fra skifer får ingen dispensasjoner fra de fysiske lovene eller historikken for områdeutvikling.

Første del av presentasjonen av studien er her.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Saturday, 8 September, 2012 at 16:23

ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 1 av 2

Gjennom to innlegg vil jeg presentere resultatene fra en dyptgående studie av historiske data fra North Dakota Industrial Commission for utvinningen av olje fra skifer (shale oil/tight oil) i Bakken, Nord Dakota.

Resultatene fra denne studien viser;

  • Den estimerte breakeven prisen er nå $80 – $90/fat (ved 7 % diskontering, som er moderat) for den ”gjennomsnittlige” brønnen i Bakken formasjonen.
  • (I klartekst betyr dette at nå er den forretningsmessige lønnsomheten for nye brønner svakt positiv.)
  • Nå produserer den ”gjennomsnittlige” brønnen totalt omkring 85 000 fat de 12 første månedene og utvinningen faller deretter 40 (+/- 2) % fra det første til det andre året.
  • Trenden for nyere brønner er nå et markant fall i bønnproduktiviteten (1. års produksjon).
  • Siden 2007 og inntil nylig har total utvinning av olje fra skifer i Bakken vist en eksepsjonell vekst og (relativt høy) spesifikk produksjon (uttrykt ved: fat/dag/brønn) har blitt opprettholdt ved å starte utvinningen fra et akselererende antall nye brønner.
  • Nå og basert på dokumenterte trender for hovedsakelig brønnproduktivitet og prisen på olje (WTI; Western Texas Intermediate) som handles på fremtidskontrakter (NYMEX futures) blir det utfordrende å finne støtte for at total utvinning av olje fra skifer i USA (Bakken, Eagle Ford og de øvrige) vil bevege seg mye over 1,5 Mb/d (Mb/d; millioner fat for dagen) på årlig basis.

Autorative analyseselskap (som Bernstein) og ledende fagmiljø har nylig kommet til tilsvarende resultater ved bruk av andre metoder.

Figur 01: Kartet ovenfor fra EIA (Energy Information Administration) viser utstrekningen av Bakken formasjonen, områder med betydelig aktivitet og olje og gass brønner. Områdene med høyest aktivitet er de mest produktive (sweetest spots) og data viser nå at disse er vel utviklet. Klikk på bildet for større versjon i nytt vindu.

I juni 2012 viste data fra North Dakota Industrial Commission utvinning fra 4 141 brønner i Bakken formasjonen (inkluderer Bakken, Sanish, Three Forks og Bakken/Three Forks bassenget).

Total rapportert produksjon var vel 594 000 fat/dag med et spesifikt gjennomsnitt på 144 fat/brønn/dag.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Wednesday, 5 September, 2012 at 21:51

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: