FRACTIONAL FLOW

Posts Tagged ‘Sanish

Are Mountrail’s Sweet Spots Past Their Prime?

This post is an update on total Light Tight Oil (LTO) extraction from Bakken in North Dakota based upon actual data as of October 2014 from North Dakota Industrial Commission (NDIC). It further presents a statistical analysis on developments of well productivity with a detailed look at developments in Parshall, Reunion Bay and Sanish.

 • There were general improvements in LTO well productivity in Bakken during 2013.
 • Present trends in LTO well productivity for Mountrail’s sweet spots (Alger, Parshall, Reunion Bay, Sanish and Van Hook) suggests these are past their prime.
 • Figure 29 in this post show development in well productivity for Alger and Van Hook and figures 06, 08 and 10 for Parshall, Reunion Bay and Sanish. A common feature for Parshall, Reunion Bay, Sanish, and Van Hook is that these reached new highs in well productivity for wells started in 2013.
  Alger has been in general decline since 2011.
 • LTO extraction in recent years may be viewed as a source for global swing production for oil.

Figure 01: The chart above shows development in Light Tight Oil (LTO) extraction from January 2009 and as of October 2014 in Bakken North Dakota [green area, right hand scale]. The top black line is the price of Western Texas Intermediate (WTI), red middle line the Bakken LTO price (sweet) as published by the Director for NDIC and bottom orange line the spread between WTI and Bakken LTO wellhead all left hand scale.

Figure 01: The chart above shows development in Light Tight Oil (LTO) extraction from January 2009 and as of October 2014 in Bakken North Dakota [green area, right hand scale]. The top black line is the price of Western Texas Intermediate (WTI), red middle line the Bakken LTO price (sweet) as published by the Director for NDIC and bottom orange line the spread between WTI and Bakken LTO wellhead all left hand scale.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Friday, 9 January, 2015 at 20:40

THE REVIVAL OF MOUNTRAIL’s ”OLD” SWEET SPOTS

This post is an update and slight expansion of my previous post In Bakken (ND) it is now mostly about McKenzie County about developments in light tight oil (LTO) extraction in the Bakken/Three Forks formations in North Dakota.

It also includes a little about developments in LTO extraction from Bakken/Three Forks in Elm Coulee, Montana.

Harsh winter weather affected additions of producing wells and also caused a total estimated 300 additional producing wells (relative to entering winter) to be shut in with different durations. The total effects from well additions that was below what was estimated to sustain a level production, and the high number of wells shut in caused total LTO extraction to move sideways last winter, with a small dip during December and January.

Figure 01: The chart above shows development for annual tight oil extraction from the Bakken/Three Forks formations in North Dakota [green area and rh scale]. The black line shows development in the interest for the US 10 - Year Treasury [lh scale].

Figure 01: The chart above shows development for annual tight oil extraction from the Bakken/Three Forks formations in North Dakota [green area and rh scale]. The black line shows development in the interest for the US 10 – Year Treasury [lh scale].

Interest rates had for some time been on a downward trajectory and the extraction of tight oil from Bakken/Three Forks started to grow while interest rates continued to be lowered and the Fed and other central banks started their rapid expansion of their balance sheets. Assisted with a tighter global supply/demand balance the oil price moved higher.

Read the rest of this entry »

IN BAKKEN (ND) IT IS NOW MOSTLY ABOUT MCKENZIE COUNTY

In this post I present an update to my previous posts over at The Oil Drum (The Red Queen series) on developments in tight oil production from the Bakken formation in North Dakota with some additional estimates, mainly presented in charts. The expansion is much about the differences between wells capable of producing, actual producing wells and idle wells (here defined as the difference between the number of wells capable of producing and the number of actual producing wells).

Figure 01: The chart above shows monthly net additions of producing wells (green columns plotted against the rh scale) and development in oil production from Bakken (ND) (thick dark blue line, lh scale) as of January 2000 and as of October 2013. The 12 Month Moving Average (12 MMA) is also plotted (thick dotted dark red line, lh scale).

Figure 01: The chart above shows monthly net additions of producing wells (green columns plotted against the rh scale) and development in oil production from Bakken (ND) (thick dark blue line, lh scale) as of January 2000 and as of October 2013. The 12 Month Moving Average (12 MMA) is also plotted (thick dotted dark red line, lh scale).

There is still noticeable growth in tight oil production from an accelerated additions of producing wells.

 • For October 2013 North Dakota Industrial Commission (NDIC) reported a production of 877 kb/d from Bakken/Three Forks.
 • In October 2013YTD production from Bakken/Three Forks (ND) was 775 kb/d.
  (It is now expected that average daily production for all 2013 from Bakken (ND) will become around 800 kb/d.
 • The cash flow analysis now suggests less use of debt for manufacturing wells for 2013.
  Major funding for new wells now appears to come mainly from from net cash flows.

kb; kilo barrels = 1,000 barrels

Read the rest of this entry »

ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 2 av 2

I denne andre delen om utvinning av olje fra skifer i Bakken formasjonen i Nord Dakota vil jeg presentere resultatene fra de statistiske analysene av brønnene som ble studert. Videre lønnsomhetsvurderinger for ”gjennomsnittsbrønnen” slik historiske utvinningsdata fra North Dakota Industrial Commission definerte denne.

Figur 01: Figuren ovenfor er hentet fra ”Through the Looking-Glass” av den engelske forfatteren Charles Lutwidge Dodgson (kanskje bedre kjent under sitt psevdonym Lewis Carrol) som var forfatter, matematiker og logiker.
At the top of the hill, the Red Queen begins to run, faster and faster. Alice runs after the Red Queen, but is further perplexed to find that neither one seems to be moving. When they stop running, they are in exactly the same place. Alice remarks on this, to which the Red Queen responds: “Now, here, you see, it takes all the running you can do to keep in the same place”.

Etter presentasjoner og diskusjoner av resultatene fra studien synes nå en passende metafor for den videre utviklingen i skiferutvinning å være godt representert ved ”The Red Queen” (fra eventyret ”Through the Looking-Glass”) som hele tiden måtte løpe fortere og fortere for å kunne stå stille.

Dette for å beskrive hvorfor teknologi og/eller pris ikke kan overvinne det uunngåelige faktumet at funnstørrelser og brønnproduktivitet faller i de fleste basseng enten dette gjelder skifer eller andre petroleumsbasseng.

Sagt på en annen måte; utvinning av olje og gass fra skifer får ingen dispensasjoner fra de fysiske lovene eller historikken for områdeutvikling.

Første del av presentasjonen av studien er her.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Saturday, 8 September, 2012 at 16:23

ER SKIFEROLJE EN ”GAME CHANGER”? Del 1 av 2

Gjennom to innlegg vil jeg presentere resultatene fra en dyptgående studie av historiske data fra North Dakota Industrial Commission for utvinningen av olje fra skifer (shale oil/tight oil) i Bakken, Nord Dakota.

Resultatene fra denne studien viser;

 • Den estimerte breakeven prisen er nå $80 – $90/fat (ved 7 % diskontering, som er moderat) for den ”gjennomsnittlige” brønnen i Bakken formasjonen.
 • (I klartekst betyr dette at nå er den forretningsmessige lønnsomheten for nye brønner svakt positiv.)
 • Nå produserer den ”gjennomsnittlige” brønnen totalt omkring 85 000 fat de 12 første månedene og utvinningen faller deretter 40 (+/- 2) % fra det første til det andre året.
 • Trenden for nyere brønner er nå et markant fall i bønnproduktiviteten (1. års produksjon).
 • Siden 2007 og inntil nylig har total utvinning av olje fra skifer i Bakken vist en eksepsjonell vekst og (relativt høy) spesifikk produksjon (uttrykt ved: fat/dag/brønn) har blitt opprettholdt ved å starte utvinningen fra et akselererende antall nye brønner.
 • Nå og basert på dokumenterte trender for hovedsakelig brønnproduktivitet og prisen på olje (WTI; Western Texas Intermediate) som handles på fremtidskontrakter (NYMEX futures) blir det utfordrende å finne støtte for at total utvinning av olje fra skifer i USA (Bakken, Eagle Ford og de øvrige) vil bevege seg mye over 1,5 Mb/d (Mb/d; millioner fat for dagen) på årlig basis.

Autorative analyseselskap (som Bernstein) og ledende fagmiljø har nylig kommet til tilsvarende resultater ved bruk av andre metoder.

Figur 01: Kartet ovenfor fra EIA (Energy Information Administration) viser utstrekningen av Bakken formasjonen, områder med betydelig aktivitet og olje og gass brønner. Områdene med høyest aktivitet er de mest produktive (sweetest spots) og data viser nå at disse er vel utviklet. Klikk på bildet for større versjon i nytt vindu.

I juni 2012 viste data fra North Dakota Industrial Commission utvinning fra 4 141 brønner i Bakken formasjonen (inkluderer Bakken, Sanish, Three Forks og Bakken/Three Forks bassenget).

Total rapportert produksjon var vel 594 000 fat/dag med et spesifikt gjennomsnitt på 144 fat/brønn/dag.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Wednesday, 5 September, 2012 at 21:51

%d bloggers like this: